Qualitat, innovació i servei la nostra raó de ser

Filosofía

Filosofía

La nostra missió es proporcionar al mercat fils d’alt valor afegit, amb un alt nivell de qualitat i servei a costos competitius.

Ser una empresa dinàmica i creativa amb voluntat de innovar i millorar per satisfer les necessitats dels nostres clients.

Busquem constantment  la millora de l’eficiència dels nostres processos així com la seva sostenibilitat.

Creiem en la col·laboració i respecte tant entre els integrants de la nostra organització, com amb els nostres clients.